Handlingar inför bystämman den 18 juni 2017 kl 13.00 i Bystugan

· Dagordning


· Verksamhetsberättelse


· Bokslut


· Revisionsberättelse


· Motion från styrelsen

 

· Förslag till stadgeändring

 

· Valberedningens förslag