Foto D.Blommengren
prick
     Karta från 1913

prickJag har skaffat en digitaliserad generalstabskarta över Leksand från 1913. Bifogat finner du en avgränsning omfattande Styrsjöbo med omnejd som kanske kan vara av intresse för hemsidan. Som du ser nedan har jag fått OK till publicering från Lantmäteriet.

Det är intressant att se vilka hus som fanns på de bebodda fastigheterna inklusive bl a Granbergs- och Erik Hans-fäbodarna. Varken Skaftgattu eller Styrsjöbovägen ned till sundet fanns. Till Leksand tog man sig via vägen som i Styrsjöboboken är benämnd Igelbacksvägen.

Hälsningar!  Lars Henning

Det skall gå bra. Kartor äldre än 70 år har ingen nyttjanderättsavgift.

mvh
Ronnie Engström
Historiska kartor

 
Karta fr 1913