Bilder från spelmansstämman i bystugan den 11 augusti 2007

Fotograf: Richard Holmqvist


Buskspel


Buskspel


Buskspel


Buskspel


Dans


Dans


Dans


Dans


Dans


Dans