Foto D.Blommengren
prick
prick

Vägkarta Vy mot stentryckeriet från badet Nisesgattuutsikt Utsikt