Foto D.Blommengren
prick
Hem !
 

Molinda Vattenledningsförening


 

Molinda vattenförening

Föreningsmötet 20 juni 2010 hos Birgitta Laszlo

* Larmåtgärder se nedan

   

Kontaktpersoner

Gunnar Stenberg 0247-21003

 

* Styrelse

Ordförande: Birgitta Back-Laszlo
Kassör: Göran Blommengren
Sekreterare: Siv Blommengren
Revisorer: Madeleine Åhlstedt & Ingemar Back

 

Historik Skrivet av Birgitta Back-Laszlo

 

 

* Larmåtgärder

 
Om det uppstår problem med vattentillgången skall någon av kontaktpersonerna kontaktas. Detta gäller även om ingrepp planeras som påverkar den gemensamma delen av vattenledningen.  
 
 

Vattentäkten utgörs av kommunalt vatten med tryckhöjande pump och hydrofor som är placerad i ridhuset.