Header image  
 
  Tillbaks
 
Styrelsen för Styrsjöbo vattenledningsförening
 

Ordförande

 • Lars Henning
  Nisesgattu 6
  Mobil: 070-591 1882

e-mail: vera.lars@hotmail.com

Vice ordförande

 • Björn Lagerqvist
  Styrsjöbovägen 85
  Mobil:070-3744090

 

Kassör

 • Lennart Tingvall
  Styrsjöbovägen 84
  Mobil 073-537 3201Ledamot

 • Marco Verhoeven
  Styrsjöbovägen 105
  Mobil: 070-6321233

e-mail: marcoverhoeven@telia.com

Ledamot

 • Mattias Heineman
 • Styrsjöbovägen 74
  Mobil:072-208 4847

e-mail: mattias_heinaman@hotmail.comRevisorer

 • Richard Holmqvist
 • Ronnie Högberg

 

Suppleant

 • Rolf Bjermo

 

Valberedning

 • Per-Arne Stenback
 • Carl Eliasson