Foto D.Blommengren
prick
Till förstasidan
prick
 

Styrsjöbo pumpverk


 

Pumphus

Konstituerande medlemsmöte 2018-02-25

* Larmåtgärder (Se nedan)

   

* Anläggningen (Se nedan)

* Styrelse

*Protokoll/verksamhetsberättelser

Även vattenanalyser


*Stadgar och regelverk

 

 
 

* Larmåtgärder

 
Om det uppstår problem med vattentillgången skall någon i styrelsen kontaktas. Detta gäller även om ingrepp planeras som påverkar den gemensamma delen av vattenledningen.  
 

Beskrivning av föreningen

 

Vid ett medlemsmöte i bystugan den 25 februari 2018 beslutades att bilda den ideella föreningen Styrsjöbo pumpverk med syftet att ta ett gemensamt ansvar för vattenanläggningen som försörjer sammanlagt 19 fastigheter i trakten kring majstången. Anläggningen i sin nuvarande utformning har funnits till sedan 1983 men har en historik som sträcker sig betydligt längre bak i tiden än så. Redan på 1930-talet drogs vattenledning till ett antal gårdar från en vattentäkt som låg nere vid sjöstranden i Molinda.

 
I gamla tider sköttes vattenförsörjningen som en gemensamhetsanläggning av ägarna till de anslutna fastigheterna men under senaste 10-12 åren har i huvudsak Åsa Martinsson ensam, och på ett mycket uppskattat sätt, burit ansvaret för både drift och ekonomi.
Av naturliga skäl kräver anläggningen ett visst underhåll och ägarna till de anslutna fastigheterna ser det nu som naturligt att ta ett gemensamt ansvar för detta, vilket är bakgrunden till bildandet av föreningen.