Styrsjöbo vägsamfällighet

Dokument från stämma


Övriga dokument


Kontaktinformation

Styrelse

Ordförande

Per Arne Åberg
Mobil: 070-234 81 78
E-post: perarne.aberg@gmail.com

Sekreterare

Truls Gårdmark
Mobil: 070-654 43 42
E-post: truls.g@me.com

Kassör

Lars Henning
Mobil: 070-591 18 82
E-post: vera.lars@hotmail.com

Ledamot

Rikard Forsberg
Mobil: 073-082 03 01
E-post: rikardforsberg@live.se

Suppleanter

Mats Fogelström
Mobil: 070-249 46 26
E-post: mats.fogelstrom@gmail.com

Christian Åhlund
Mobil: 070-554 24 75
E-post: christian.ahlund@me.com

Revisorer

Åke Danielsson

Ronnie Högberg

Per Åkerlund (Suppleant)

Valberedning

Per Arne Stenback

Tom Månsson