Styrsjöbo vägsamfällighet

Dokument från stämma


Övriga dokument


Kontaktinformation

Styrelse

Ordförande

Per Arne Åberg

Sekreterare

Mats Fogelström

Kassör

Lars Henning

Suppleanter

Kristina Lindbom

Rikard Forsberg

Revisorer

Åke Danielsson

Ronnie Högberg

Per Åkerlund (Suppleant)

Valberedning

Per Arne Stenback

Tom Månsson