Molinda vattenledningsförening

Larmåtgärder

Om det uppstår problem med vattentillgången skall någon av kontaktpersonerna kontaktas. Detta gäller även om ingrepp planeras som påverkar den gemensamma delen av vattenledningen.

Kontaktperson:
Ingemar Back
Telefon: 070-642 00 71


Styrelse

Ordförande

Saknas

Sekreterare

Anders Stenberg

Kassör

Dan Blommengren

Revisorer

Ingemar Back

Lena Back


Anläggningen

Vattentäkten utgörs av kommunalt vatten med tryckhöjande pump och hydrofor som är placerad i ridhuset.


Historik

Skrivet av Birgitta Back-Laszlo